Skip to content

09 398 40 19 (vanaf 14u)

0468 50 84 63

info@uw-kine.be

Sint-Andriessteenweg 35, 9620 Zottegem

Uw Gezondheid, Onze Zorg: Manuele Therapie voor Holistische Genezing

Manuele therapie is een bijzondere beroepsbekwaamheid binnen het domein van de kinesitherapie. Het is een beschermde titel die je kan bekomen na het volgen van een door de overheid officieel erkende opleiding (BaNaMa). Wat ons betreft is het een essentieel verlengstuk van kinesitherapie: de manueel therapeut is een expert in het onderzoeken en behandelen van pijn – en bewegingsklachten van wervelzuil en lidmaten.

Vragen?

Hoofdpijn en Rug-nekklachten: De Verbinding Begrijpen en Behandelen

De patiënt met zijn dysfunctie (pijn/beperking) wordt in zijn totaliteit bevraagd, onderzocht en behandeld. De meerwaarde naast klassieke kiné is dat er naast een symptomatische behandeling verder wordt gezocht naar onderliggende oorzaken in andere betrokken lichaamssegmenten/-systemen. Modaliteiten als mobilisaties, manipulaties (‘kraken’), specifieke oefentherapieconcepten (Mulligan, McKenzie, medische oefentherapie,..) en educatie (valabele wetenschappelijke informatie om jouw probleem te kaderen) worden hiertoe aangewend.

Een Persoonlijke Aanpak: Revalidatie op Maat

De manueel therapeut kent de balans tussen verschillende systemen: skelet, spierstelsel, zenuwstelsel. Tevens is hij zich bewust van invloed van andere systemen buiten zijn expertise zoals hart – en bloedvaten, ademhalingsstelsel, immuunsysteem, hormonaal systeem,… Daarbij zullen we graag doorverwijzen naar andere specialist-geneesheren binnen hun vak. Meer info kan U terugvinden op de site van onze officiële beroepsvereniging Mathera.

Pain/disability…No worries, we’re here!